Ιστορικά

Στις σελίδες που ακολουθούν στο τμήμα αυτό της ιστοσελίδας μας σκοπός μας είναι να κάνουμε γνωστά μια σειρά από ιστορικά στοιχεία που αφορούν την ενορία μας γενικότερα.

Αρχικά θα αναφερθούμε στον Άγιο Νικόλαο, όπως είναι φυσικό: Μια σύντομη περιγραφή του βίου του και κάποιοι από τους τρόπους με τους οποίους ο λαός του φανέρωσε την αγάπη του προς αυτή τη μεγάλη μορφή κατά τη διάρκεια των αιώνων.

Μετά θα ακολουθήσει μια σύντομη και επιγραφική αναφορά στην ιστορική πορεία της τοπικής Εκκλησίας και της ενορίας μας, με στοιχεία που προέρχονται από πολύ μακριά, αλλά και κάποια άλλα που αναφέρονται στο σήμερα: Κατάλογοι επισκόπων και εφημερίων, κατάλογοι των καθολικών ενοριών της Τήνου, κατάλογος των καθολικών εκκλησιών της Τήνου που είναι αφιερωμένες στον Άγ. Νικόλαο, κ. ά.

Τα στοιχεία αυτά θα ενημερώνονται συχνά, θα προστίθενται και άλλα νεότερα.