Η επισκοπή Τήνου-Μυκόνου

Η επισκοπή Τήνου-Μυκόνου υπήρξε μια από τις αρχαιότερες επισκοπές των Κυκλάδων. Προηγήθηκε, μάλλον, ως επισκοπή εκείνη της Δήλου, επειδή το ιερό αυτό νησί των αρχαίων αποτελούσε όχι μόνο το γεωγραφικό κέντρο των Κυκλάδων, αλλά και το θρησκευτικό και οικονομικό τους κέντρο. Στις αρχαιότερες αναφορές για τις επισκοπές των Κυκλάδων γίνεται λόγος για «Επισκοπή Τήνου», οπότε η Μύκονος να είχε υπαχθεί στην επισκοπή της Δήλου.

Στη χριστιανική αρχαιότητα συναντούμε αναφορές στους παρακάτω επισκόπους Τήνου:

Στη χριστιανική αρχαιότητα συναντούμε αναφορές στους παρακάτω επισκόπους Τήνου:

 1. Αγάπιος            343-344
 2. Εκδίκιος           553
 3. Δημήτριος Α’     680
 4. Δημήτριος Β’     786
 5. Ευστάθιος         787
 6. Βασίλειος         μετά το 1060
 7. Γεώργιος          1150 (;)


Γύρω στα 1210, μετά την κατάληψη της Τήνου και της Μυκόνου από τους Βενετούς αδελφούς Ghisi, η Αγία Έδρα ίδρυσε την Καθολική Επισκοπή Τήνου-Μυκόνου και από τότε η Επισκοπή αυτή εμφανίζεται σταθερά στους επισκοπικούς καταλόγους της Καθολικής Εκκλησίας.

 

Οι γνωστοί καθολικοί επίσκοποι Τήνου-Μυκόνου είναι οι εξής:

  1. Bonifatius 1295-1300

  2. Bartholomeus Pasqualis -1327

  3. Thomas 1329-1345(;)

  4. Stephanus 1346

  5. Ioannes 1350-1395(;)

  6. (Marcus Palmerius 1398;)

  7. Iacobus I Endrighetti 1400(;)

  8. Bertucius (;)

  9. Iacobus II 1403-1412

  10. Ioannes II Naghelini 1413-1417

  11. Antonius Tiburtinus 1418-1428

  12. Iacobus III 1428-1430

  13. Μάρκος Σκλάβος 1430-1449

  14. Νικόλαος Delenda 1449-1468(;)

  15. Ιωάννης Rinaldi 1494(;)

  16. Ιωάννης Λούβαρης 1495-1504(;)

  17. Ιωάννης Περπινιάνης 1505-1524

  18. Φραγκίσκος 1525-(1532;)

  19. Αλέξανδρος Scutari 1533-1558

  20. Μάρκος Grimani 1559-1593

  21. Γεώργιος Περπινιάνης 1594-1619

  22. Νικόλαος Ρήγος 1619-1649

  23. Μαυρίκιος Doria 1654-1672

  24. Άγγελος Venier 1673-1699

  25. Πέτρος Μ. Giustiniani 1700-1715

 

Στα 1715 το Οικουμενικό Πατριαρχείο ίδρυσε την Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Τήνου.

 

  1. Νικόλαος Σιγάλας 1716-1738

  2. Αλοϋσιος Guarchi 1738-1762

  3. Βικέντιος De Via 1757-1799

  4. Ιωσήφ-Μαρία Tobia 1796-1809

  5. Ανδρέας Veggetti 1809-1816

  6. (Ignatius Palmidessa 1816)

  7. Ιωάννης Κολάρος 1818-1826

  8. Γεώργιος Γαβινέλος 1826-1850

  9. Φραγκίσκος Ζαλώνης 1842-1866

  10. Ιωάννης Μαραγκός 1865-1874

  11. Ιγνάτιος Ιουστινιάνης 1874-1879

  12. Μιχαήλ Καστέλλης 1879-1897

  13. Φραγκίσκος Di Mento 1899-1904

  14. Ιωάννης Προβελέγγιος 1905-1914

  15. Ματθαίος Βίδος 1915-1919