ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

19-26  Μαϊου  2019

4η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, 19 Μαΐου (Δ’)
Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια!
Πρξ 13,14.43-52 * Ψ 99 * Απ 7,9.14-17 * Ιω 10,27-30
9.45 πμ Ακολουθία των Αίνων
10.00 πμ Θ. Λειτουργία Κυριακής
8.00 μμ ΣΚΑΛΑΔΟΣ Θ. Λειτουργία Κυριακής
ΣΗΜ. Η Θ. Λειτουργία στη Χώρα θα προσφερθεί και για τους νέους, τις εξετάσεις και την κλήση τους

*   *   *

ΔΕΥΤΕΡΑ, 20 Μαϊου Αγ. Βερναρδίνου
Εσένα διψά η ψυχή μου, Κύριε και Θεέ μου!
Πραξ 11,1-18 * Ψ 41 * Ιω 10,1-10
7.30 μμ Μνημόσυνο Ρόζας Φωσκόλου
* * *
ΤΡΙΤΗ, 21 Μαΐου
Όλοι οι λαοί, δοξάστε τον Κύριο!
Πραξ 11,19-26 * Ψ 86 * Ιω 10,22-30
7.00 μμ ΣΚΑΛΑΔΟΣ (Αγ. Κωνσταντίνος) Θ. Λειτουργία
* * *
ΤΕΤΑΡΤΗ, 22 Μαΐου Αγ. Ρίτας
Ευλογητός ο Κύριος, η δόξα του λαού του!
Πραξ 12,24-13,5 * Ψ 66 * Ιω 12,44-50
5.30 μμ Θ. Λειτουργία
Από σήμερα ως την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί στα Κιόνια ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ και ΕΦΗΜ. ΚΛΗΡΟΥ με θέμα μελέτης την ποιμαντική για τη νεολαία.
* * *
ΠΕΜΠΤΗ, 23 Μαΐου
Ο Κύριος είναι πιστός για πάντα!
Πραξ 13,13-25 * Ψ 88 * Ιω 13,16-20.
8.00 πμ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Θ. Λειτουργία
7.30 μμ ΞΙΝΑΡΑ Παράκληση προς τιμήν της Παναγίας από Ιεραρχία και εφημεριακό Κλήρο.
* * *
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 24 Μαΐου
Εγώ είμαι η Οδός, η αλήθεια και η Ζωή!
Πραξ 13,26-33 * Ψ 2 * Ιω 14,1-6
6.30 μμ ΚΟΥΜΑΡΟΣ (Αγία Άγγελα) Θ. Λειτουργία
* * *
ΣΑΒΒΑΤΟ, 25 Μαΐου Σεβασμίου Βέδα
Ας ψάλλουμε στον Κύριο, που σώζει τους ανθρώπους!
Πραξ 13,44-52 * Ψ 97 * Ιω 14,7-14
9.00 πμ Μνημόσυνο Ελένης Απέργη
8.00 μμ ΣΚΑΛΑΔΟΣ Θ. Λειτουργία Κυριακής
* * *
5η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, 26 Μαΐου (Α’)
Θα ευλογώ για πάντα, το Όνομά σου, Κύριε!
Πραξ 14,21-27 * Ψ 144 * Απ 21,1-5 * Ιω 13,31-35
9.45 πμ Ακολουθία των Αίνων της Κυριακής
10.00 πμ Θ. Λειτουργία Κυριακής

*

Καθ’ όλο τον μήνα Μάιο, πριν την τέλεση της Θ. Λειτουργίας θα απαγγέλλουμε το Άγιο Ροδάριο .