ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΕΝΟΡΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  THΣ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

 15 – 22  Iουλίου  2018

15η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ, 15 Ιουλίου (Γ)

Δείξε μας, Κύριε, την ευσπλαχνία σου!
Αμ 7,12-15 * Ψ 84 * Εφ 1,3-14 * Μκ 6,7-13
9.45 πμ Ακολουθία των Αίνων
10.00 πμ Θ. Λειτουργία της Κυριακής
*

ΔΕΥΤΕΡΑ, 16 Ιουλίου Παναγίας του Καρμήλου
Δέξου, Κύριε, τη θυσία των ύμνων μας!
Ησ 1,10-17 * Ψ 49 * Μτ 10,34-11,1
8.00 μμ ΧΩΡΑ Θ. Λειτουργία εορτής
* * *
ΤΡΙΤΗ, 17 Ιουλίου Αγ. Μαρίνας
Εσύ, Κύριε, είσαι η δύναμη του λαού σου!
Ησ 7,1-9 * Ψ 47 * Mτ 11,20-27.
8.00 μμ ΣΜΑΡΔΑΚΙΤΟ Θ. Λειτουργία
* * *
ΤΕΤΑΡΤΗ, 18 Ιουνίου
Ο Κύριος δεν εγκαταλείπει τον λαό του!
Ησ 10,5-7.13-16 * Ψ 93 * Μτ 11,25-27
8.00 μμ Θ. Λειτουργία
* * *
ΠΕΜΠΤΗ, 19 Ιουλίου
Ο λαός σου, Κύριε, ευλογεί το όνομά σου!
Ησ 26,7-9.12.16-19 * Ψ 101 * Μτ 11,28-30
8.00 μμ Θ. Λειτουργία
* * *
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 Ιουλίου Προφήτη Ηλία
Σε Σένα ελπίζω, Κύριε, που μου χαρίζεις τη ζωή!
Ησ 38,1-6.21-22 * Ησ 38,10-12.16 * Μτ 12,1-8
8.00 μμ Θ. Λειτουργία
* * *
ΣΑΒΒΑΤΟ, 21 Ιουλίου
Εισάκουσε, Κύριε, τις φωνές των φτωχών σου!
Μιχ 2,1-5 * Ψ 9β * Μτ 12,14-21
8.00 μμ ΣΜΑΡΔΑΚΙΤΟ Θ. Λειτουργία Κυριακής
* * *
16η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ, 22 Ιουλίου (Δ’)
[Αγ. Μαρίας Μαγδαληνής]
Ο Κύριος είναι ποιμένας μου. Τίποτε δεν στερούμαι!
Ιερ 23,1-6 * Ψ 22 * Εφ 2,13-18 * Μκ 6,30-34
9.45 πμ Ακολουθία των Αίνων
10.00 πμ Θ. Λειτουργία της Κυριακής
* *
*