ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΕΝΟΡΙΑΚΟ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

19 – 27 Σεπτεμβρίου 2021


25η ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΤΟΥΣ, 19 Σεπτεμβρίου (Α’)
Ο Κύριος στηρίζει τη ζωή των τέκνων του!
Σοφ 2,17-20 * Ψ 53 * Ιακ 3,16-4,3 * Μκ 9,30-37
9.45 πμ Ακολουθία των Αίνων της Κυριακής
10.00 πμ Θ. Λειτουργία της Κυριακής
7.00 μμ ΣΚΑΛΑΔΟΣ Θ. Λειτουργία της Κυριακής

Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου Αγ. Ευσταθίου μάρτυρα
Όποιος σπέρνει με θρήνους, με χαρά θερίζει!
Εσδρ 1,1-4 * Ψλ 125 * Λκ 9,16-18
(Ακολουθία Μετάνοιας)
* * *
Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου Αποστόλου Ματθαίου
Σε όλη τη γη ακούστηκε ο λόγος τους!
Εφ 4,1-7.11-13 * Ψ 18 * Μτ 9,9-13
7.30 μμ ΣΚΑΛΑΔΟΣ Θ. Λειτουργία της εορτής
* * *
Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου
Με χαρά θα πάμε, στον οίκο του Κυρίου!
Εσδρ 6,7-20 * Ψλ 122 * Λκ 8,19-21
(Αρχή Κυκλαδολογικού Συνεδρίου)
7.30 μμ Θ. Λειτουργία
* * *
Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου
Ευλογημένος είσαι, Κύριε, που πάντα συγχωρείς!
Εσδρ 9,5-9 * Τωβ 13,2-10 * Λκ 9,1-6
* * *
Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου Παναγίας Ξεσκλαβώτρας
Αγαπάει ο Κύριος τον λαό του !
Αγγ 1,1-8 * Ψλ 149 * Λκ 9,7-9
Σήμερα εορτάζει ο ενοριακός ναός του Κέχρου
7.30 μμ Θ. Λειτουργία
* * *
Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου Αγ. Ευφροσύνης
Ελπίζουμε στον Κύριο, Αυτόν δοξολογούμε!
Αγγ 2,1-9 * Ψλ 43 * Λκ 9,18-22
6.00 μμ Βάπτιση οικογ. Καβούνη (από Αθήνα)
7.30 μμ Θ. Λειτουργία της Κυριακής
* * *

26η ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΤΟΥΣ, 27 Σεπτεμβρίου (Β)
Οι κρίσεις του Κυρίου, είναι δίκαιες!
Αρ 11,25-29 * Ψ 19 * Ιακ 5,1-6 * Μκ 9,38-48
9.45 πμ Ακολουθία των Αίνων της Κυριακής
10.00 πμ Θ. Λειτουργία της Κυριακής
7.00 μμ ΣΚΑΛΑΔΟΣ Θ. Λειτουργία της Κυριακής
* * *

====================================================================

ΕΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα υγειονομικά μέτρα για την παραμονή μας εντός των ναών κατά τη διάρκεια των τελετών, δεν έχουν μεταβληθεί ουσιαστικά (1 άτομο /15 τ.μ.) και είναι αναρτημένα στον ναό και στην ιστοσελίδα της ενορίας μας! Δεν πρέπει να λησμονούμε τις μάσκες και την τήρηση των αποστάσεων μεταξύ μας.
*