ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΕΝΟΡΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  THΣ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

 16 – 23  Σεπτεμβρίου  2018

24η ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΤΟΥΣ, 16 Σεπτεμβρίου (Δ’)
Θα πορεύομαι, Κύριε, ενώπιόν σου!
Ησ 50,5-9 * Ψ 114 * Ιακ 2,14-18 * Μκ 8,27-35
9.45 πμ Ακολουθία των Αίνων
10.00 πμ Θ. Λειτουργία της Κυριακής

*  *  *

ΔΕΥΤΕΡΑ, 17 Σεπτεμβρίου
Αγ. Ροβέρτου Βελλαρμίνου
Ο Κύριος μας λύτρωσε με το Αίμα του Υιού του!
1Κορ 11,17-26 * Ψ 39 * Λκ 7,1-10
6.30 μμ ΣΜΑΡΔΑΚΙΤΟ Μνημόσυνο Μαρίας Φιοράντη
* * *
ΤΡΙΤΗ, 18 Σεπτεμβρίου
Ο λαός σου Κύριε, ψάλλει στο Όνομά σου!
1Κορ 12,12-31 * Ψ 99 * Λκ 7,11-17
* * *
ΤΕΤΑΡΤΗ, 19 Σεπτεμβρίου
Μακάριο το έθνος, που σέβεται τον Κύριο!
1 Koρ 12,31-13,13 * Ψ 32 * Λκ 7,31-35
6.30 μμ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ (Σμαρδάκιτο) Θ. Λειτουργία
* * *
ΠΕΜΠΤΗ, 20 Σεπτεμβρίου Αγ. Ευσταθίου
Δοξολογείστε τον Κύριο, διότι είναι πανάγαθος!
1 Κορ 15,1-11 * Ψ 118 * Λκ 7,36-50
7.30 μμ Θ. Λειτουργία
* * *
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21 Σεπτεμβρίου
Αγ. Ματθαίου Αποστόλου
Ο λόγος τους κηρύχτηκε,* σε όλη την οικουμένη!
Εφ 4,1-7.11-13 * Ψλ 18 * Μτ 9,9-13
8.30 πμ Θ. Λειτουργία
* * *
ΣΑΒΒΑΤΟ, 22 Σεπτεμβρίου
Θα δοξάζω τον Κύριο, στη χώρα των ζώντων!
1 Κορ 15,35-37.42-49 * Ψ 55 * Λκ 8,4-15
9.00 πμ Μνημόσυνο Ιωσηφίνας Ρήγου
7.30 μμ ΣΜΑΡΔΑΚΙΤΟ Θ. Λειτουργία Κυριακής
* * *

25η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ, 23 Σεπτεμβρίου (Α’)
Εσύ, Κύριε, είσαι το στήριγμά μου!
Σοφ 2,17-20 * Ψ 53 * Ιακ 3,16-4,3 * Μκ 9,30-37
9.45 πμ Ακολουθία των Αίνων
10.00 πμ Θ. Λειτουργία της Κυριακής
* * *