ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΕΝΟΡΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  THΣ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

 11-18 Νοεμβρίου 2018

 

32η ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΤΟΥΣ Β’, 11 Νοεμβρίου (Δ’)

Μακάριοι οι πνευματικά φτωχοί,
διότι σ’ αυτούς ανήκει η Βασιλεία των ουρανών!
1Βασ 17,10-16 * Ψ 145 * Εβρ 9,24-28 * Μκ 12,38-44
9.45 πμ Ακολουθία των Αίνων
10.00 πμ Θ. Λειτουργία της Κυριακής
5.30 μμ ΣΚΑΛΑΔΟΣ Θ. Λειτουργία της Κυριακής
* * *

ΔΕΥΤΕΡΑ, 12 Νοεμβρίου
Το πρόσωπό σου αναζητούμε Κύριε!
Τιτ 1,1-9 * Ψ 23 * Λκ 17,1-6.
* * *

ΤΡΙΤΗ, 13 Νοεμβρίου
Σε επαινούμε Κύριε, στη σύναξη των αγίων σου!
Φιλ 2,5-11 * Ψ 21 * Λκ 14,15-24
5.30 μμ ΣΚΑΛΑΔΟΣ Θ. Λειτουργία
* * *
ΤΕΤΑΡΤΗ, 14 Νοεμβρίου
Ο Κύριος με οδηγεί στα αγαθά της ζωής!
Τιτ 3,1-7 * Ψ 22 * Λκ 17,11-19
5.00 μμ ΞΙΝΑΡΑ Μνημόσυνο επισκόπων, ιερέων κλπ και συνάντηση των ενοριακών επιτροπών
* * *

ΠΕΜΠΤΗ, 15 Νοεμβρίου
Θα επαινώ τον Κύριο, σε όλη τη ζωή μου!
Φιλημ 7-20 * Ψ 145 * Λκ 17,20-25
5.30 μμ Θ. Λειτουργία
* * *

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 16 Νοεμβρίου Αγ. Μαργαρίτας
Μακάριοι όσοι τηρούνε, το νόμο του Κυρίου!
2Ιω 1.3-9 * Ψ 118 * Λκ 17,26-37
5.30 μμ Θ. Λειτουργία
* * *
ΣΑΒΒΑΤΟ, 17 Νοεμβρίου Αγ. Ελισάβετ
Ευλογητός ο Κύριος στον άγιο ναό του!
3Ιω 5-8 * Ψ 111 * Λκ 18,1-8
9.00 πμ Μνημόσυνο Μαργαρίτας Βιδάλη
5.30 μμ ΣΚΑΛΑΔΟΣ Θ. Λειτουργία της Κυριακής
* * *

33η ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΤΟΥΣ Β’, 18 Νοεμβρίου (Α’)
Υπεράσπισέ με, Κύριε! Σε Σένα καταφεύγω!
Δτ 12,1-3 * Ψ 15 * Εβρ 10,11-14.18 * Μκ 13,24-32
9.45 πμ Ακολουθία των Αίνων
10.00 πμ Θ. Λειτουργία της Κυριακής
* * *

=======================================================================
B Ρ Υ Σ Ι
Με την παρουσία των Αδελφών στο Θεομητορικό Προσκύνημα του Βρυσιού,

τον μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ
θα τελείται κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ στις 5.00 μμ το Άγιο Ροδάριο και η Θ. Λειτουργία. Κάθε ΠΕΜΠΤΗ στις 5.00 μμ θα τελείται η Θ. Λειτουργία και Έκθεση του Αγιοτάτου Μυστηρίου.
* * *
Στις Ενορίες μας η συλλογή των προσφορών για την
ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
θα γίνεται όλο τον Νοέμβριο μετά τη Θ. Λειτουργία
==============================================
Προετοιμασία μελλονύμφων:
19, 21 και 26, 28 Νοεμβρίου στις 8.00 μμ
στην Κατηχητική Αίθουσα Αγ. Νικολάου

Ε Ν Ο Ρ Ι Α Κ Α    ΚΑΙ   Κ Α Τ Η Χ Η Τ Ι Κ Α

Κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου  πριν τη Θ. Λειτουργία των καθημερινών, θα απαγγέλουμε το Άγιο Ροδάριο για την ανάπαυση των Ψυχών του Καθαρτηρίου