ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΕΝΟΡΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  THΣ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

12-19   Αυγούστου  2018

19η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ, 12 Αυγούστου (Γ’)
Γευθείτε και δείτε, πόσο καλός είναι ο Κύριος!
1Βασ 19,4-8 * Ψ 33 * Εφ 4,30-5,2 * Ιω 6,41-51
9.45 πμ ΧΩΡΑ Ακολουθία των Αίνων
10.00 πμ Θ. Λειτουργία της Κυριακής
* * *

ΔΕΥΤΕΡΑ, 13 Αυγούστου
Χάρισέ μας, Κύριε, τον λόγο της ζωής!
Ιεζ 1,2-5.24-28 * Ψ 148 * Μτ 17,22-27
7.00 μμ ΣΜΑΡΔΑΚΙΤΟ Μνημόσυνο Καίτης Φιλιππούση
* * *
ΤΡΙΤΗ, 14 Αυγούστου Αγ. Μαξιμιλιανού
Πόσο γλυκές είναι οι υποσχέσεις σου, Κύριε!
Ιεζ 2,8-3,4 * Ψ 118 * Μτ 18,1-5.10-14
8.00 μμ Θ. Λειτουργία παραμονής
* * *
ΤΕΤΑΡΤΗ, 15 Αυγούστου
ΚΟΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Στέκεται η Βασίλισσα * στα δεξιά σου!
Απ 11,19.12,1-6.10 * Ψ 44 * 1Κορ 15,20-27 * Λκ 1,39-56
8.30 πμ ΧΩΡΑ Θ. Λειτουργία της Εορτής
* * *
ΠΕΜΠΤΗ, 16 Αυγούστου Αγ. Ρόκκου
Σε επαινούμε, Κύριε, για την άπειρη δόξα σου!
Ιεζ 9,1-7. 10,18-23 * Ψ 112 * Μτ 18,15-20
8.00 μμ ΣΜΑΡΔΑΚΙΤΟ Θ. Λειτουργία
* * *
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 17 Αυγούστου
Συγχώρεσε, Κύριε, την απιστία του λαού σου!
Ιεζ 12,1-12 * Ψ 77 * Μτ 18,21-19,1
7.30 μμ Μνημόσυνο Κούλας Παλαμάρη
* * *
ΣΑΒΒΑΤΟ, 18 Αυγούστου
Αγ. Αγαπητού μάρτυρος και Ελένης βασίλισσας
Η χάρη σου, Κύριε, καθαρίζει την καρδιά μου!
Ιεζ 18,1-10.30-32 * Ψ 50 * Μτ 19,13-15
8.00 μμ ΣΜΑΡΔΑΚΙΤΟ Θ. Λειτουργία της Κυριακής
* * *
20η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ, 19 Αυγούστου (Δ’)
Για τα τέκνα σου, Κύριε,  ετοιμάζεις εορταστικό συμπόσιο!
Πρμ 9,1-6 * Ψ 33 * Εφ 5,15-20 * Ιω 6,51-58
9.45 πμ Ακολουθία των Αίνων
10.00 πμ Θ. Λειτουργία της Κυριακής
12.00 ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Θ. Λειτουργία 
******************************************
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΡΥΣΙΟΥ

14 Αυγούστου
9.30 μμ Αρχιερατικός Εσπερινός
10.15 μμ Αρχιερατική Θ. Λειτουργία

15 Αυγούστου
8.00 πμ Θ. Λειτουργία
10.00 πμ Αρχιερατική Θ. Λειτουργία
===============================

*